บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ประกันโควิด รวมอุบัติเหตุ ประกันโควิด 3 in 1
ความคุ้มครอง แผนราคาเบา ๆ แผน 1 เกินคุ้ม แผน 2 สุดคุ้ม แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
เจอ จ่าย รับเงินก้อน ✔ 20,000 ✔ 50,000 ✔ 100,000
ค่ารักษาพยาบาล ✔ 50,000 ✔ 100,000 ✔ 50,000 ✔ 100,000
รักษาพยาบาลภาวะโคม่า ✔ 100,000 ✔ 1,000,000
คุ้มครองเพิ่มเติม - อุบัติเหตุ ✔ 50,000 ✔ 100,000
คุ้มครองเพิ่มเติม - โรคอื่นๆ ✔ 10,000 ✔ 20,000
ชดเชยรายได้ ✔ 1,000 ✔ 2,000
เบี้ยประกัน

ประกันภัยโควิด

ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ
ประกันโควิด รวมอุบัติเหตุ
ประกันโควิด 3 in 1