+662 161 4963           

เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการประกันภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 บริษัทได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัยภายใต้การควบคุมของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ ใบอนุญาต ว00015/2544
          ของเราครอบคลุมการให้ประกันภัยทุกประเภท ในรูปแบบทั่วไป และ รูปแบการจัดการซื้อขายประกันภัยแบบพิเศษ ที่รองรับความต้องการในทุกอุตสาหกรรม สาขาอาชีพ การให้บริการของเราดำเนินงาน
โดยทีมงานที่เป็นผู้นำด้านการประกันภัยที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และ พนักงานที่พร้อมให้บริการอย่างมุ่งมั่น พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วโลก

 

FOUNDER

Chakridthawat Bhakinpongsakorn/ MD Education
- Bachelor of Mech Engineering /Chulalongkorn University
- Master of Management /College of Management Mahidol University

Experience
Thai Takenaka International Construction
- construction of high rise building/ 36 storeys

Bangkok Union Insurance
- insurance underwriter
- training at Lloyds Broker in London
- TPI Polene/ cement plant/ super heavy equipment/ locomotive fleets
- Thai Special Steel Industry – EAR with ALOP

Cunningham Lindsey/ international loss adjuster
- AMATA Power Plant Machinery Breakdown Loss of Profit Insurance BI claim settled in 2 months. Adjusted claim figure aprx 50% /with mutual agreement - Thai Cold Rolled Steel Plant

Third Party Liability claim , oil spillage to fishery farms, handle more than 300 claimants
Chartered Insurance Solutions
Found in year 2001.
Current staff – 40 plus
Business – General Insurance Broker
E&O – annual THB 100 mil /SPPI to be confirmed.