+0 2180 6789           

ข้อเสนอพิเศษ

          ประกันภัยสุขภาพ โรคร้ายจากยุง คุ้มครองการเจ็บป่วย 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง นอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยรายได้ สุดคุ้มกับเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 99 บาท มีหรือไม่มีประกันภัยสุขภาพ สามารถซื้อประกันภัยโรคร้ายจากยุงได้เพิ่มเติม

เมื่อเจ็บป่วยจากโรคใดโรคหนึ่งดังต่อไปนี้
1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา
5. โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า
และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับผลประโยชน์ทันที
ต่อที่ 1                                                       ต่อที่ 2
เงินชดเชยรายได้                                     เงินชดเชยปลอบขวัญ
รายวันสูงสุด 1,500 บาท                          สูงสุด 50,000 บาท
ตั้งแต่วันแรกที่นอนพักรักษาตัว                กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30 วัน         ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน

หมายเหตุ
1. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2. บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกที่เอาประกันภัยมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
3. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ขั้นตอนการซื้อประกันภัย
1.Dowload Form การซื้อประกันภัย
2.กรอกข้อมูลรายละเอียดลงแบบฟอร์ม
3.ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามช่องทางนี้
          โอนผ่านธนาคาร
          - ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด เลขที่ 089-2-48675-3
          จ่ายผ่านพร้อมเพย์
          0105544035015
4.ส่งแบบฟอร์มการซื้อประกันภัยพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก) และ หลักฐาการชำระเงินมาที่ E-mail : cissupport3@chartered.co.th หรือ Line ID:0925152442 ติดต่อคุณ อรอุมา เบอร์โทร 02-180-6789 ต่อ 824